VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

YAZI/YORUM

Tarih : 10.3.2010

Makale : Referans YMM - İlhan ŞAHİN

GELİR VERGİSİ BEYANI HAKKINDA

Bilindiği gibi 2009 Takvim yılına ilişkin aşağıda sayılan gelirlere sahip olanlar en geç 25 Mart 2010 tarihine kadar ikametgahlarının bağlı bulunduğu vergi dairelerine Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi vermek zorundadırlar.

Beyanname verildikten, özellikle birkaç sene geçtikten sonra bazı gelir unsurlarının beyannameye dâhil edilmediği veya hiç beyanname verilmediği ortaya çıkmaktadır.

Bu durumu önlemek ve siz mükelleflerimizin zor durumda kalmaması için bu konuda duyarlı davranmasını ve bu gibi gelir unsularına sahip iseler  şirketimizi veya mali müşavir meslektaşlarımızı bilgilendirmelerini  rica ediyoruz.

 


GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN
MÜŞTERİ BİLGİ FORMU


    (Adı, Soyadı  :
MÜŞTERİNİN,  (Vergi Dairesi :
    (Hesap Numarası  :
    (T.C.Kimlik No         :
    

Ticari ve Mesleki Kazanç dışında aşağıdaki gelir unsurlarından elde edilenler:

1) -Birden fazla işverenden elde edilen ücret geliri  : ……………………….. TL
    
2) -Gayrimenkul Sermaye İradı (Gayri safi): ……….……………………….TL
 
   a)-Konut Kira Geliri……………………….TL
    b)-İşyeri Kira Geliri……………………….TL
    c)-Özel Araç Kira Geliri…………………..TL

3)- Ortak olunan Anonim veya Limited Şirketlerden elde edilen
Kar Payı Tutarı ………………………………………………………………….TL

Elde edilen Kar payının  ½ si istisna (GVK Md.22) Gelirin yarısı beyan sınırı olan 22.000.-TL'yi aştığında beyan edilir. Ancak tamamı üzerinden yapılan stopaj, hesaplanan Gelir Vergisinden mahsup edilir.)

4)-Tutarı 1.070.- TL’den fazla olan ve  Döviz cinsinden  elde edilen Off-Shore Faiz Geliri ve Alacak Faizi: ………………………….TL

5)-  Dört Yıldan az elde tutulup satılan, ( 01/01/2007 Tarihinden Sonra  Sahip Olunanlarda 5 Yıl) Gayrimenkul satış karı: ……………..TL

(Kazanç hesaplanırken, maliyet bedeli (satıldığı ay hariç), ÜFE artış oranına göre yükseltilecek. 7.600.-TL. İstisna düşülüp kalan kısım beyan edilecek.)

Not:  2009 Yılında elde edilen TL, Döviz Mevduat faizleri ve Repo faiz gelirleri gibi banka ve finans kurumlarından elde edilen faiz gelirlerinin tutarı ne olursa olsun beyana tabi değildir. (GVK. Geçici 67. Madde)


 

 
 Tarih : 10.3.2010   (Bu yorum  toplam 13143 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN


Ana Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.ilgiymm.com