VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

GÜNDEM

09.03.2010
2010/020 - Kredi Kartı Faizine Sınırlama Geldi Bankalar en Fazla Aylık Yüzde 2,80 Faiz Alabilecek.

Kredi kartı islemlerinde uygulanacak azami faiz oranları hakkında tebliğde değisiklik yapılmasına dair 2010/3 sayılı tebliğ Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğe göre aylık azami akdi faiz oranı, Türk Lirası için aylık yüzde 2,80, ABD doları için yüzde 2,54 ve Euro için yüzde 2,30 olarak uygulanabilecek.
Aylık azami gecikme faizi oranı ise Türk lirası için yüzde 3,55, ABD doları için yüzde 3,11 ve
Euro için yüzde 2,82 olarak belirlendi.

Konuya iliskin Tebliğ Metni Aşağıdadır.

Bilgilerinize Sunulur.


9 Mart 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27516
TEBLİĞ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
KREDİ KARTI İSLEMLERİNDE UYGULANACAK AZAMİ FAİZ ORANLARI
HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİSİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SAYI: 2010/3)
MADDE 1 – 2/4/2006 tarihli ve 26127 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2006/1 sayılı Kredi Kartı İslemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları asağıdaki sekilde değistirilmistir.
"(1) Aylık azami akdi faiz oranı, Türk lirası için yüzde 2,80, ABD doları için yüzde 2,54 ve Euro için yüzde 2,30'dur.
(2) Aylık azami gecikme faizi oranı, Türk lirası için yüzde 3,55, ABD doları için yüzde 3,11 ve Euro için yüzde 2,82’dir."
MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/4/2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Baskanı yürütür.

 
 Tarih : 9.3.2010   (Bu haber toplam 8312 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN

 

Ana Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.ilgiymm.com